Dokumentární film o příběhu osudové lásky Charlotty Garrigue a Tomáše Masaryka,

kteří první Československé republice dali do vínku univerzální lidské a mravní hodnoty.

Příběh osudové lásky Charlotty Garrigue a Tomáše Masaryka.

Producenti

Kooproducenti